Over ons

   Rijkelt Middelbeek: Hij heeft een zeer ruime ervaring als therapeut met kinderen, jongeren   en volwassenen met diverse problemen, (agressie en emotie regulatie, angst, depressie,   trauma’s (v)echtscheidingen, schoolweigering , eetproblematiek, dwang en   gedragsproblematiek zoals ADHD en PDDNOS.
  Hij is open, direct en resultaat en oplossingsgericht, want het eerste succes leidt naar het   volgende. Hij kijkt niet alleen naar wat er mis gaat, maar zegt ook: “Benut wat je in huis hebt   en versterk dat.” Naast aandacht voor de jongere betrekt hij de ouders en waar gewenst de   school bij zijn aanpak. Naast de individuele therapieën begeleid hij verschillende groepen in   de leeftijden 9-12 jaar, 14- 16 jaar en 17 tot 23 jaar.
  Rijkelt heeft ook veel ervaring in het werken met volwassenen en behalve de   bovengenoemde problemen gaat het dan ook over burned out.

   Joke Moet-IJkema is SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige). Ze heeft ruime ervaring in
   de psychiatrische en psychosociale hulpverlening aan zowel volwassenen als kinderen
   en jongeren. Haar werkwijze is cliënt-gericht, praktisch en laagdrempelig, zo kort als mogelijk,
   zo lang als nodig. Ze gebruikt in haar werk verschillende methodieken en heeft oog voor de
   sociale omgeving van de cliënt. Door haar jarenlange buitenlandervaring heeft ze ook snel
   feeling met cliënten uit niet westerse culturen.
  

    Raymond Rietvelt is Gz-psycholoog. Raymond kenmerkt zich als een open en direct en soms    confronterend benadering. Nadruk ligt op doel van de cliënt of systeem.. Hierbij maakt hij    gebruik van oplossingsgerichte methodieken, cognitieve gedragstherapie en    beeldcommunicatietechnieken. Werkervaring in de kinder en jeugdpsychiatrie, jeugdhulp en    LVG cicuit. Naast zijn werkzaamheden bij Praktijk Het Baken, is hij parttime werkzaam als
   Gz-psycholoog binnen de Ambelt (school voor speciaal onderwijs) en heeft kennis van de    problematiek die daar kan spelen.

home over ons aanmelden verwijzers contact route